Fillimi / Për Vitaslim

Për Vitaslim

Vitaslim - bukuria po vjen nga brenda

Vitaslim është një seri të produkteve franceze me cilësi të lartë, të përpunuara në përputhje me konceptet më kohore me një synim kujdesie për shëndetin dhe bukurin. Marka Vitaslim i përgjigjet natyrësin, cilësin e lartë, inovimet dhe formulat efikase. Për të arritur efektin maksimal, portfolio është përbër nga produkte me veprim sinergjik – konbinime të formulave që përforcojnë veprimin njëra me tjetrën.

Prodhimi

Produktet prodhohen për Vitaslim nga giganti farmauceutik Capsugel në fabrikat e Colmar, Francë.

Teknologjia inovative

Vitaslim prodhohet me një teknologji të patentuar për kapsulimin Licaps® të Capsugel për përdorimin e ekstrakteve të lëngëta në kapsula të forta xhelatine. Teknologjia është garantuese për prejardhje natyrore, veprimi i shpejtë, efikasatetin dhe sigurinë e përbërsave.

Certefikatë e cilësisë dhe të origjinës

Në produktet e Vitaslimit përdoren vetëm substanca me cilësi të lartë me efikasitet klinikisht i provuar. Kanë në pronësi certifikata të cilësisë dhe të origjinës. Janë prodhuar në përputhje me standartet më të larta evropiane për prodhimin e shtesave ushqimore me mbështetjen e GMP, certifikata (Good Manufacturing Practises). GMP certifikata tregon se produktet janë në përputhje me Urdhëresën për përbërjen kimike të ushqimeve (Food Chemical Codex) të Organizatës botërore e shëndetësisë (World Health Organization (WHO). GMP është garanci për përbërjen e kontrolluar kimike, biologjike dhe fizike të produkteve.

Partneriteti

Vitaslim është në partneritet me një vargë kompani botërore, liderë në prodhimin e shtesave ushqimore nga bioresurse. Midis atyre janë firmat si Lonza, Zvicër, Aker BioMarine AS, Norvegji etj.

Tregjet

Produktet e Vitaslim janë në tregun bullgarë nga viti 2009. Në saj të cilësive të tyre, prejarrdhja natyrore dhe gama e produkteve gjithmon në rritje, merr vend gjithmond më i siksesshëm midis konsumatorëve bullgarë. Vitaslim LIGHT është për 2011-a “Shtesa ushqimore më e shitur për dobësimin e peshës”, sipas të dhënave të IMS Health.

Gjatë vitit 2011/2012 Vitaslim fitoi prizin “Marka më e mirë për vitin 2911” në kategorinë Shëndet dhe Bukuri në çmimet vjetore „Best Brand Awards”.