Artikuj dhe këshilla

Kur vitaminat lanë të gjalla?

Vitaminat përvetësohen maksimalisht mirë kur janë në
trtësirë yndarnash

Përpunimi i ri zgjidhë problemi serioz me përvetësimin e vitaminave dhe mineraleve që pimë. Tek ai përbërësit e dobishëm janë paraprakisht të tretura në një mjedis të përshtatshëm që i ruan në funkcion aktive (“të gjalla”) deri çastin e përvetësimit nga trupi.

Produkti është prodhuar nga giganti farmaceutik Capsugel në Francë. Tek ai janë mënjëanuar të metat nga format e vjetra të përdorura deri tani – tabletat, tabletat efervescent (që treten në ujë) dhe lëngjet. Të ashtuquajturit vitamina të gjalla tashmë ofrohen dhe në Bullgari me emrin Live Vitamins.
Produkti i ri Live Vitamins është kompleks nga vitamina dhe minerale që janë paraprakisht të tretura në mjedis yndyror që do të thotë të përgatitura për përvetësim direkt nga organizmi dhe mbyllja e tyre në vakuum në kapsula të forta prej xhelatinë – garanci për qëndrueshmërin e komponentëve.
Në saj të tretsin yndyror Live Vitamins kalon ngaal nëpërmjet zorrave të holla që siguron përvetësim maksimal dhe efikasitet i lartë të përbërsave. Një përparësi të jashtëzakonshme është se nëpërmjt tretja në mjedis yndyror vitminat A, D dhe E (vitamina të trtshme në yndyrna) në Live Vitamins ruajnë plotësisht vetit e tyre biologjike. Ato mbeten funkcionalisht aktive dmth “të gjalla” deri përvetësimin e tyre nga organizmi.

Një plus tjrtër i madh është teknologjia e patentuar të kapsulimit Licaps® që lejon mbyllja në vakuum të lëngjeve në kapsula të forta prej xhelatnë. Falë të saj të gjitha vitaminat e tjera (të tretshme në ujë) dhe mineralet në Live Vitamins janë të mbrojtura nga kontakti direkt me oksigjeni dhe nga oksidimi. Nga ana tjetër Licaps® teknologjia lejon kapsulimi dhe ruajtjen e përbëpësve plotësisht të freskëta. Kështu vitaminat dhe mineralet të përdorura në Live Vitamins nuk janë të përpunuar kimikisht dhe trmikisht.

Dhe jo në vendin e fundit kapsulat e forta prej xhelatinë ruan lëndet e dobishme në Live Vitamins nga ndikimi i acideve të stomakut duke mos i lejuar të “humbasin gjatë rrugës”. Kështu në trupin kanë hyrë sasira lënde aq sa janë futura brenda kapsulës.

Live Vitamins janë të dozuara në mënyrë precize dhe të përshtatshme si për të rriturve ashtu dhe për fëmijë.