Mendimi i specialistit

Këkoni produkte me origjinë të certifikuar

Produkte të parrezikshme. Si t’i njohim?

Av. Pllamen Taushanov është përfaqesues i Asociacionit Bullgar për Mbrojtjen e Pacientëve (ABMP). Në praktikën time jam marrë me shumë raste, të lidhura me dyshime për gabime të mjekëve ose neglizhencë, sikurse dhe me të tilla që kanë të bëjnë me mosrespektimin e të drejtave të pacientëve nga institacioneve dhe të firmave të ndtyshme dhe nga shteti. Gjatë vitit 2010 ABMP është njohur si organizat përfaqesuese kombëtare e pacientave. Është anëtar e organizatave evropiane dhe botërore të pacientave. Në sitin www.patient.bg ABMP jep informata të dobishe për pacientat si të depozitojnë ankimet e drejtuara institucineve, duke kërkuar e drejtat e tyre.

Duke pasur parasysh përvojën e gjatë të z.Taushanov në sferën e shëndetësisë dhe mbrojtjen e të drejtave të pacientëve kërkuam mendimin e tij dhe për temën e njohjes së produkteve dhe shtesave ushqimore të parrezikshme që gjenden në tregun bullgar.

Përshëndetje, z.Taushanov! A ndiqni situata në tregun e shtesëve ushqimore tek ne?

Përshëndetje! Po, kuptohet. Gjithçka që ka të bëjë me pacientin bullgar ose si konsumator të mallrave që lidhen derjpërdrejt me shëndetin e tyre është pjesë nga veprimtaria krryesore e ABMP.

A ka mënyrë e lehtë që të zgjedhim në treg më të mirën?

Në të gjitha rastet ka disa gjëra të rëndësishme që duhet t’i kontrollojmë para se t’i blejmë.

1.    Më e rëndësishmja është origjina e sprovuar. Zgjedhni vetëm glëra të prodhuara nga kompani të sprovuara dhe shikoni nëse mbi paketimin është shënuar prodhuesi. Nuk është e mjaftueshme të përshkruhet çfarë ka brenda – e rëndësishmeja cili e ka bërë. Gjëra si “Shurupi i njohur botërisht nga gjemb japonez” pa prodhues i treguar, janë alarmë dhe duhet të mendojmë;
2.    Kontrolloni nëse produkti ka certifikat për cilësi dhe dokument i origjinës. Firmat që i prodhojnë i kanë në faqet e tyre të Internetit. Për firmat kjo është reputcion dhe për klientat është provë se malli është i  sigurt, i parrezikshëm dhe cilësor (është përbërë nga përbërës cilësor);
3.    Mos bleni gjëra që shiten vetëm ndërmjet telefoni ose vetëm në Internet. Mungesa e ndonjë produkt nga farmacit duhet të jetë sinjal për diçka jo e rregulltë.

A ka raste kur të gjitha këto gjera janë në rregull/të respektuara?

Megjithse jemi në Evropën Lindore dhe tek ne ka produkte me cilësi të lartë që i përgjigjen të gjitha kërkesave. Një shembull shumë i mirë për cilësin e lartë dhe origjinë e provuar janë produktet e Vitaslimit.