Pyetje të shpeshta

Kurë do të ketë rezultate?

Nëse respektohet një regjim i drejtë të pranimit, rezultatet filestare do të fillojnë të duken afërsisht pas 2 javë. Efekti gjithëmonë varet nga pesha, mënyra e të ushqyerit dhe aktivitetin fizik të çdokujtit. Faktorë të rëndësishëm janë po ashtu nëse merren ilaçe (antibebe, insulin), nëse ka ndonjë sëmundje shoqeruese (çregullime hormunale, diabet), nëse pihet duhani ose në kohë të afërt nga që i keni ndaluar cigaret etj.