Pyetje të shpeshta

A ka efekt yo-yo?

Seria e produkteve për hollim nga Vitaslim rekomandohet të merren të paktën gjatë 3 muaj.

Gjatë kjo periudhë kapërcehet e ashtuquajturën kujtesë qelizore që siguron mbajtjen e rezultateve të arritura për një kohë të gjatë. Kjo jep mundësin për shmangien e yo-yo efektin