Pyetje të shpeshta

Si kombinohen produktet?

Kombinimi nuk lidhet me ndryshimi i dozimit të zakonshëm. Çdo nga produktet e zgjedhura merren sipas skemës së përshkruar në udhëzimet.