Мислење на специјалисти

Барајте само производи со докажано потекло

Безопасни производи. Како да ги познаеме?

Адв. Пламен Таушанов е претседател на Бугарската асоциација за заштита на пациентите (БАЗП). Во праксата се занимавал со многу случаи поврзани со сомневања за лекарски грешки или несериозност, како и со такви кои не ги почитуваат правата на пациентите од различни институции, фирми и од државата. За време на 2010 година БАЗП е призната за национално претставена пациентска организација. Член е на европски и светски пациентски организации. Во сајтот www.patient.bg БАЗП дава корисна информација на пациентите како да поднесуваат желби до институциите и да ги бараат нивните права.

Земајќи го во предвид долгогодишниот обид на г-н Таушанов во сферата на здравството и заштитата на правата на пациентите, го побаравме неговото мислење и по темата за распознавање на безбедните производи на бугарскиот пазар за додатоци во исхраната.

Здраво г-н Таушанов!Го следите ли она што се случува на пазарот на прехранбени додатоци кај нас?
Здраво! Да, се разбира. Се кое го заинтрегира бугаринот како пациент или како корисник на производи, имајќи цврст однос кон нивното здравје, е дел од основната дејност на БАЗП.

Има ли лесен начин да го избереме најдоброто на пазарот?
Во сите случаи има неколку важни работи кои треба да ги провериме пред да купиме.

1. Најважното е докажаното потекло. Избирајте само работи произведени од докажани компании и следете дали врз опаковката е посочен производителот. Не е доволно да пишува што има внатре важно е и кој го направил. Работи од типот “Светски познат сируп од јапонски трн” без посочен производител е алармот и треба да се замислите;
2. Проверете дали предложениот производ има сертификати за квалитет и документи за потекло. Фирмите, кои поседуваат такви ги ставаат и на сајтот. За фирмите тоа е престиж, а за клиентот доказ дека производот е сигурен, безопасен и квалитетен (направен од квалитетни состојки);
3. Не купувајте работи кои се продаваат само по телефон или само преку Интернет. Отсуството на даден производ од фармацевтската мрежа може да е сигнал за нешто лошо.

Има ли случај, кога сите тие работи се во ред/исполнети?
Покрај тоа дека сме во Источна Европа и кај нас има висококвалитетни производи, кои одговараат на сите барања. Многу добар пример за гарантиран квалитет и докажано потекло се производите на Vitaslim.