Новости

Фармацевтите препорачуваат Vitaslim

Vitaslim LIGHT е најомилен производ за слабеење од страна на фармацевтите во Бугарија. Ова се дозна од испитувањето спроведено во периодот мај-јуни 2011 г. од “Фарма Бранд” кај повеке од 1000 фармацевти во Бугарија. Околу 57% од нив го ставаат на прво место помегу 13 други конкурентни производи во категоријата – Производи за слабеење.

Резултатите се добиени после обработка на одговорите од анкетните листови, пополнети од страна на фармацевтите. Во прашалникот се вклучени прашања од 58 категории.

За да го оценат производот фармацевтите го земале во предвид своето лично искуство, нивната доверба кон производите (во колку го препорачувале на нивните клиенти), како и повратната информација од пациентите кои ги користеле производите.

Ова е првото испитување од тој тип. Целта е да бидат наградени нај омилените марки на додатоци во исхраната и OTC производи (лекови кои се издаваат без лекарски рецепт). Овој вид на испитувања се спроведуваат во многу европски земји, во кои има утврдена Добра Аптекарска пракса.