Članci i saveti

Osteoporoza! Odgovori, za koje ne znamo

Dr Rodina Nestorova, reumatolog
Sekretar Bugarskog medicinskog udruženja za osteoporozu i osteoartrozu

Šta je osteoporoza?
Osteoporoza je najčešće oboljenje kostiju kod čoveka. Tokom 1994. godine SZO je opisuje kao „progresivno sistematsko oboljenje kostiju skeleta, koje se karakteriše smanjenom koštanom masom i poremećenom mikroarhitekturom kostiju, što vodi do povećane lomljivosti kostiju i do povećanog rizika od fraktura”. Primećuje se i disbalans između procesa izgradnje kostiju i koštane degradacije, i kao rezultat toga degradacija je dominantna. Na taj način kost postaje tanja, krhkija i lako se lomi.
Smrt i teška invalidnost, do čega dovodi osteoporoza, su osnovni razlozi da bude priznata za masovno oboljenje od socijalnog značaja. Zbog toga se nalazi na trećem mestu, nakon kardiovaskularnih i onkoloških oboljenja.
200 miliona žena u svetu je pogođeno ovom bolešću. Svaka treća žena i svaki peti muškarac, uzrasta iznad 50 godina su zastrašeni osteoporozom.

Tablica 1.


Koji su simptomi osteoporoze?
Osteoporoza je nazvana „tiha epidemija”, jer gubitak smanjenja koštane mase prolazi bez simptoma. Bolovi se javljaju tek kada se pojave mikrofrakture tela pršljena. U pitanju su bolovi u leđima, koji se pojačavaju u ispravljenom položaju, i smiruju se u ležećem položaju. Ustanovljeno je da 40% pacijenata, kod kojih još uvek ne postoje frakture, osećaju bolove u kostima srednje 170 dana godišnje. Ostalih 60% nemaju nikakve simptome sve do pojave prve frakture.
Prva fraktura se pojavljuje obično u oblasti grudnog pršljena ili na ruci. Najčešće frakture su u oblasti pršljenova i lakatne kosti ruke, a najteže u oblasti vrata butne kosti. Oko 90% obolelih, sa frakturama pršljenova, imaju bolove tokom cele godine.

Koji su faktori rizika za osteoporozu?
Tablica 2. Faktori koji određuju osobe koje bi trebalo da se prekontrolišu za osteoporozu


Merenje koštane mineralne gustine (BMD) preporučuje se onima koji imaju bar jedan veliki ili dva manja faktora rizika.

Kada je potrebno pacijent da se prekontroliše za osteoporozu?
1. Sve žene uzrasta 65 i  preko 65 godina, nezavisno od faktora rizika.
2. Sve postmenopauzne žene mlađe od 65 godina, koje imaju bar jedan faktor rizika od osteoporoze, koji se razlikuje od prirodne menopauze.
3. Muškarci uzrasta 70 i preko 70 godina.
4. Svi odrasli koji su imali prelome uz minimalnu traumu.
5. Sve osobe koje imaju oboljenja koja izazivaju sekundarnu osteoporozu.
6. Sve osobe koje koriste lekove koji izazivaju sekundarnu osteoporozu ili povećan gubitak koštane mase, na primer glukokortikoidi, suspenzione doze tiroidnih hormona, antikonvulzivi, hipnotici.
7. Sve žene koje smatraju da započnu farmakološko lečenje.
8. Sve žene koje sprovode farmakološko lečenje u cilju praćenja terapijskog efekta.
9. Sva lica koja se ne leče, a kod kojih bi ustanovljavanje povećanog gubitka koštane mase olakšalo preduzimanje mera za početak lečenja.

Kada treba početi lečenje osteoporoze, i koliko dugo ono traje?
Kod već ustanovljene osteoporoze, obavezno je da se sprovede blagovremeno lečenje. U Bugarskoj se primenjuje savremeno i dokazano lečenje osteoporoze. Prepisuje se od strane reumatologa ili endokrinologa.
Kada se ustanovi osteoporoza, obavezno se uz lečenje dodaje i kombinacija kalcijuma i vitamina D. Nedostatak vitamina D se javlja kod 60% žena koje su u menopauzi, i kod 97% žena koje su pretrpele prelome. Eto zbog čega je dodatni prijem kombinacije kalcijuma i vitamina D od velike važnosti. Lečenje bez kalcijuma i vitamina D imaće manju efektivnost i rezultate.

Ceo intervju možete pročitati u časopisu Medinfo, broj 4/2010, godina X.