Yazılar ve tavsiyeler

Artrit meydana gelmesinin bazı etkenleri

Küçük travma artrit haline gelebilir

Artrit, insan vücudunda bir veya birden fazla eklemde iltihap niteliğindeki hastalıktır. ağrı, kramp, kızarma, şişirme ve sınırlı hareketlilik hastalığın belirtileri arasında yer alıyor.

Artritin meydana gelmesi için birçok sebep vardır. Eklem iltihaplarına önkoşul sağlayan bazı etkenler de bilinmektedir.

Travma

Eklemin yaralanması posttravmatik artrit hastalığına ve eklemin daha acele aşınmasına sebep olabilir. Sporcu ve ağır fiziksel yük altında bulunan insanların sık sık benzeri şikayetleri var. Eklem iltihapları sebepleri arasında hayvan ısırması, darbe, sıyrık, ezikler de yer alıyor.

Enfeksiyon

Bakteri, virüs veya mantar gibi mikroorganizma ekleme direkt olarak girerek iltihap ve ağrı doğurabilir. Bunların eklem içine girmesi kan yolu ile eklem yanındaki diğer yüzeysel enfeksiyondan, ameliyat veya enjeksiyon sırasında da gerçekleşebilir.

Metabolizma bozukluğu

Metabolizma bozuklukları gut artrit gelişmesine yol açabilir. Gıdanın vücut içindeki hatalı işletilmesi sebebiyle büyük miktarda ürik asit kristalleri eklemlerde biriktiği için metabolizma bozukluğu gut hastalığının esas nedenlerinden biri sayılır. Eklemlerde biriken ürik asit kristalleri nöbetleri uyandıran iltihaplara yol açar.

Hatalı bağışık yanıt

Bazen vücut bilinmeyen tecavüze hatalı yönde yanıt verebilir. Bunun sonucunda kronik hatalık haline gelebilen bazı hastalıklar meydana gelir. Bu hastalıkların oluşmasından suçlu olan zayıf bağışıklık sistemidir. Genellikle bağışıklık sistemi ağrı sebeplerini ortadan kaldıramaz ve kendi öz yapılarına tecavüz eder. Böylece römatoit artrit, lupus artriti, reaktif artrit oluşabilir.

Eklemin aşınması

Osteoartrit, birinci tipte eklem iltihabı, ikincisinde ise hastalığın ilerlemesinde eklemin aşınması izlenen iki şekilde kendisini ifade eden diğer tip artrit hastalığıdır. En sık yaşlı insanlar arasında izlenen osteoartrit olaylarında kalça ve diz eklemleri dokunulur. Ağrının hafifletilmesi ve iltihabın azaltılması için Omega-3 yağ asitlerinin verilmesi uygun sayılır.

Genetik yük

Bazı artrit tipleri miras olarak alındığı için bütün aileyi de kapsayabilir. Ailevi yatkınlık niteliğindeki artritlerden römatoit artrit lise başını çeker.