Sık sık sorulan sorular

Sonuç ne zaman beklenebilir?

Doğru uygulama şeması izlendiğinde ilk sonuçlar yaklaşık 2 hafta sonra  görünmeye başlayabilir. Sonuç, ürünü kullananın  çıkış ağırlığı, besleme tarzı ve fiziksel  aktivitesine bağlıdır. Ayrıca ürün kullananın ilaç (örneğin, doğum kontrol hapları, ensülin) alıp almadığı, yan hastalıkları (hormonsal bozukluk, diyabet gibi) olup olmadığı, sigara içip içmediği veya  sigarayı kısa bir süre önce bıraktığı gibi faktörler de önemlidir.