Haberler

Eczacılar Vitaslim’i tavsiye ederler

2011 yılının Mayıs-Haziran ayları arasında Bulgaristan’da “Pharma Brand” tarafından 1000 eczacı arasında düzenlenen temsili anketten anlaşıldığı üzere Vitaslim LIGHT, Bulgaristan’da lisanslı eczacılar tarafından en çok tavsiye edilen zayıflama ürünüdür. Eczacıların % 57’si “Zayıflama ürünleri” kategorisinde 13 rakip ticaret markası arasında Vitaslim LIGHT ürününe birincilik kazandırdı.

Sonuçlar, eczacılarca doldurulan anket kartlarının işleme konulmasından sonra elde edilmiştir. Anket kartlarında toplan 58 kategoriye yönelik sorular vardı.

Lisanslı eczacılar markalı değerlendirmek için kendi tecrübesi, ürüne besledikleri güven (yani tüketicilerine tavsiye edip etmeyecekleri derecesi) ve ürünü kullanan tüketicilerin geri verdikleri bilgi göz önünde  bulundurmuşlar.

Bu anket, benzeri araştırma tipinden birincisidir. Amacı en tercih edilen  besin katkıları ve OTC ürünleri (reçetesiz olarak satılan ilaçlar) markalarının belirlenmesidir. Bu gibi araştırmalar İyi Eczane Uygulaması prensiplerinin uygulandığı birçok Avrupa ülkesinde düzenleniyor.